Lokasi:
Jenis:
Harga:

Bank Info:

Proses Pinjaman Perumahan dari Institusi Kewangan
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK URUSAN JUALBELI RUMAH/PINJAMAN PERIBADI
A. Kakitangan Swasta
* Fotostat kad pengenalan pemohon
* Fotostat surat pengesahan jawatan
* Fotostat penyata pendapatan (EA FORM)
* Fotostat penyata KWSP terkini
* Fotostat penyata slip gaji 3 bulan berturut terkini
* Fotostat statment bank 3 bulan berturut


B. Peniaga / Penternak / Syarikat
* Fotostat kad pengenalan pemohon
* Fotostat daftar syarikat / perniagaan (SSM, FORM 24, FORM 49)
* Fotostat kertas kerja / profil perniagaan / syarikat
* Fotostat statment akaun bank perniagaan 6 bulan berturut
* Fotostat BE form daripada LHDN serta slip pembayaran income tax


C. Kakitangan kerajaan / awam / badan berkanun
* Fotostat kad pengenalan pemohon
* Fotostat surat pengesahan jawatan (cop & sign pengesahan)
* Fotostat penyata pendapatan (EA FORM)
* Fotostat bank statment 3 bulan berturut (cop & sign pengesahan)
* Borang Permohonan Pinjaman Yang Lengkap
* Surat iringan asal Ketua Pejabat (cop & sign pegesahan)


DOKUMEN UNTUK RUMAH KOS RENDAH (LOW COST)
* Fotostat kad pengenalan pemohon
* Fotostat Surat Beranak pemohon
* Fotostat Sijil Nikah pemohon
* Fotostat surat pengesahan jawatan
* Fotostat statment bank 3 bulan berturut terkini
* Slip gaji 3 bulan berturut terkini
* Penyata KWSP terkini


Di Malaysia, terdapat banyak insititusi kewangan yang menawarkan pelbagai pakej perumahan yang menarik, samada perbankan secara Islam atau 'Conventional'. Walaubagaimanapun, kedua-dua pakej mesti melalui proses yang tertentu yang ditetapkan oleh bank dan di bawah pengawasan Bank Negara Malaysia.


Tahukah anda bagaimana pinjaman perumahan anda diproses? Pembelian rumah merupakan keputusan yang teramat penting dan merupakan pelaburan yang terbesar bagi dan hannya dibuat satu kali dalam seumur hidup anda. Oleh itu, memahami langkah-langkah yang terlibat di dalam pinjaman perumahan boleh membantu anda menjimatkan masa dan mengelakkan keraguan dan keresahan.


keupayaan dari segi kewangan dengan mengambilkira pendapatan bersih setelah ditolak perbelanjaan atau sebarang pembayaran-pembayaran lain – perlu diambil perhatian sekiranya pembeli mengambil sebarang pinjaman daripada mana-mana institusi kewangan mereka juga adalah terikat dengan perjanjian pinjaman atau terma-terma pinjaman. Selalunya bakal peminjam enggan mendedahkan kedudukan kewangan sebenar mereka semasa berurusan dengan pihak bank. Jadi apabila pihak bank mendapat tahu kedudukan kewangan mereka yang tidak kukuh untuk pinjaman perumahan khususnya pada kadar


Tempoh Pemilikan Kosong
Pemilikan kosong bangunan dengan bekalan air dan elektrik sedia untuk penyambungan hendaklah diserahkan kepada pembeli dalam tempoh 24 bulan kalendar dari tarikh Perjanjian (bagi tanah dan bangunan) dan 36 bulan (bagi bangunan yang dipecahbahagi).

 
 
Copyright © 2011 one-impian group. All Rights Reserved. Powered by e-global